Hoe kunnen we u helpen?
Inhoudsopgave
< Alle artikelen

Troubleshooting met CMS sites contact- en invulformulieren

Komen uw e-mailberichten niet binnen in uw mailbox via uw contact- en invulformulieren op uw CMS site, bijvoorbeeld WordPress?

In dit artikel behandelen we het CMS tooling: WordPress.

WordPress heeft een ingebouwde PHP Mailerfunctie voor ontvangen en versturen van e-mailberichten via formulieren. Helaas gaat dit niet altijd even goed met ontvangen/afleveren.

Er zijn twee methodes om dit probleem op te lossen, door gebruik te maken met een WordPress SMTP plugin of door een SMTP codesnippet toe te voegen aan het configuratiebestand (wp-config.php) van WordPress en in de functions.php van uw actieve thema.

Methode 1: WordPress SMTP plugin

Handleiding

Vul vervolgens uw inloggegevens van uw WordPress site of webshop. Druk vervolgens op ‘Inloggen’.

U bent nu in de backend van uw WordPress website of webshop ingelogd. Hier kan u uw media, teksten en plug- ins toevoegen aan uw website of webshop als beheerder. Er komen hier ook update notificaties te staan voor WordPress Core en plug-ins.

U gaat in het Dashboard naar “Plug-ins” aan uw linkerkant van uw scherm en klik op ‘Nieuwe plugin‘.

Rechts bovenin ziet u een zoekveld en type (Keyword) : SMTP. Vervolgens komt een hele scala aan SMTP plugins waar uit u kunt kiezen. Klik op Installeer en vervolgens op Activeer. Vervolgens doorloopt u de stappen in het configuratiescherm om de SMTP plugin te configureren.

Methode 2: Codesnippet SMTP toevoegen

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk.

Er is een ander methode om geen (SMTP) plug-in te gebruiken, maar door een codesnippet toe te voegen aan de configuratiebestand van WordPress (wp-config.php) en om te beveiligen.

Stap 1. Configuratiebestand (wp-config.php) downloaden

Download de wp-config.php bestand van de FTP server. Gebruik hiervoor een FTP programma, zoals FileZilla.

Stap 2: Bewerken met Kladblok of ander scripteditor programma

Open vervolgens het configuratiebestand van WordPress met een Kladblok of ander scripteditor (Gebruik geen Word of Pages of Writer). We gaan nu het configuratiebestand bewerken.

Stap 3: SMTP instellingen toevoegen

Voeg de volgende code toe aan uw wp-config.php-bestand (boven ‘’ Happy Blogging ‘’ veld) en bewerk het volgens de smtp-authenticatie van uw e-mailaccount (smtp):

// SMTP Authentication
define( 'SMTP_USER', 'user@example.com' ); // Username to use for SMTP authentication
define( 'SMTP_PASS', 'smtp password' ); // Password to use for SMTP authentication
define( 'SMTP_HOST', 'servernaam.example.com' ); // The hostname of the mail server
define( 'SMTP_FROM', 'example@domein.tld' ); // SMTP From email address
define( 'SMTP_NAME', 'e.g Website Name' ); // SMTP From name
define( 'SMTP_PORT', '587' ); // SMTP port number - likely to be 25, 465 or 587
define( 'SMTP_SECURE', 'tls' ); // Encryption system to use - ssl or tls
define( 'SMTP_AUTH', true ); // Use SMTP authentication (true|false)
define( 'SMTP_DEBUG', 0 ); // for debugging purposes only set to 1 or 2

Voeg de volgende code toe aan functions.php van uw thema (let op, bij een nieuwe update versie van het thema wordt deze code verwijderd, ons advies is om een child thema te maken van uw thema)  of gebruik de Code Snippet plugin.

// SMTP Authentication
add_action( 'phpmailer_init', 'send_smtp_email' );
function send_smtp_email( $phpmailer ) {
$phpmailer->isSMTP();
$phpmailer->Host = SMTP_HOST;
$phpmailer->SMTPAuth = SMTP_AUTH;
$phpmailer->Port = SMTP_PORT;
$phpmailer->Username = SMTP_USER;
$phpmailer->Password = SMTP_PASS;
$phpmailer->SMTPSecure = SMTP_SECURE;
$phpmailer->From = SMTP_FROM;
$phpmailer->FromName = SMTP_NAME;
}

OPMERKING: zorg ervoor dat uw wp-config.php-bestand niet toegankelijk is. Omdat dit het weghoudt van nieuwsgierige kijkers.

BELANGRIJK: Bescherm het wp-config.php-bestand

Om uw wp-config.php veilig te houden, voegt de volgende code toe aan uw .htaccess:

<files wp-config.php>
order allow,deny
deny from all
</files>

Extra ondersteuning nodig?

Komt u ergens niet uit en heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op per e-mail (info@media31.nl). Wij helpen u graag verder!

Categories